Bewustwordingsbijeenkomst

Steeds meer mensen met een psychische aandoening verblijven niet in een instelling maar wonen zelfstandig (met begeleiding) thuis. Het kan zijn dat u vanwege uw werk met deze mensen contact hebt. Door hun aandoening vertonen deze mensen soms gedrag dat buren en wijkbewoners niet begrijpen, waarover zij zich zorgen maken of waarvan zij overlast ondervinden. Zorgen om de persoon zelf of zorgen over de veiligheid van henzelf of anderen in de buurt. De persoon lijkt bijvoorbeeld niet meer te weten wat hij of zij doet, zegt rare dingen, praat in zichzelf of trekt zich terug in een eigen wereld. Mogelijk attenderen anderen u erop en verwachten ze actie van u.

Als u zich herkent in het bovenstaande dan nodigen wij u van harte uit om de workshop bij te wonen. U krijgt meer informatie over stigmatisering en inzicht in de dynamiek die er plaatsvindt in de wijk tussen wijkbewoners en buren met een psychische aandoening. Door u te verplaatsen in bewoners leert u wat kwetsbare bewoners ervaren, wat de omgeving lastig kan vinden en wat u kunt doen in het contact met buurtbewoners met een psychische aandoening. Zodat zij zich welkom voelen in de buurt en wijk.

Bijeenkomst begeleid door Vitale Verbindingen

De bijeenkomst wordt begeleid door mensen van Vitale Verbindingen (www.vitaleverbindingen.nl).  Tevens zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig die zelf met psychische kwetsbaarheid te maken hebben (gehad). Zij willen graag met u delen hoe u hierbij van betekenis kan zijn.

Waar en wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op 13 of 20 januari 2022
Tijdstip: 14:30 – 17:00 uur, inloop vanaf 14:15 uur
Plaats: Het Huis voor de Wijk

Meld u aan

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. Wel is het noodzakelijk dat u zich opgeeft via wijkschool@vitaleverbindingen.nl met daarbij de datum van voorkeur en de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op een van de bijeenkomsten.