coronoamaatregelen

In verband met de aanscherping van de coronamaatregelen zijn er aanpassingen met betrekking tot activiteiten in het Huis voor de Wijk. Het Huis voor de Wijk blijft open! Wij willen jullie met klem vragen aan iedereen om onderstaande goed te lezen. Van alle partnerorganisaties wordt verwacht dat ze de regels zullen hanteren en deelnemers aane activiteiten ook actief helpen herinneren aan de regels die moeten worden getroffen. Tot nu toe is het Huis voor de Wijk een buurthuis waarin nog geen enkele besmetting heeft plaatsgevonden en wij willen dit ook graag zo houden. Onze gastvrouwen en gastheren zien toe op het naleven van de regels.

Vanaf zaterdag 13 november gelden in het Huis voor de Wijk de volgende regels;

 1. Tijdens het lopen door de ruimte of door het Buurthuis, draagt iedereen altijd een mondkapje. Dit is verplicht ook als u een klein stukje loopt.
 2. Het mondkapje bedekt de neus, mond en kin.
 3. Bij het zitten aan tafel mag het mondkapje af als er 1.5 meter afstand gehouden wordt.
 4. We houden altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
 5. We schudden geen handen.
 6. Handen worden bij binnenkomst gedesinfecteerd.
 7. Handen doen we regelmatig en grondig wassen.
 8. Bij grotere groepen waar geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden, moet er vooraf een coronacheck gedaan worden doormiddel van het scannen van de QR code waaruit blijkt dat de persoon is gevaccineerd of hersteld is van corona. Voor deze groepen geldt tevens dat de deelnemers een vaste zitplaats hebben.
 9. We hanteren vaste looproutes en voor enkele ruimtes / activiteiten geldt een eigen in-, en uitgang. Zie hiervoor de plattegrond. De verantwoordelijke begeleider van de activiteit meldt zich bij de gastheer of gastvrouw die vervolgens de deuren zal openen van de aparte ingangen.
 • Voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen gelden dezelfde regels zoals op de school. De studenten die door het buurthuis lopen dragen altijd een mondkapje.
 • Grote evenementen, familiefeesten worden verplaatst of geannuleerd.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Marcel de Haas 063364848 of info@huisvoordewijk.nl