Gebruikersvoorwaarden

Aan het gebruik van Huis voor de Wijk en haar faciliteiten zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden staan hieronder per onderdeel aangegeven. De voorwaarden zijn ook in PDF te downloaden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de voorwaarden dan kan u contact opnemen met de beheerder van Huis voor de Wijk.

01. Gebruik van ruimtes

02. Gebruik keuken

03. Alcoholische dranken