Geschiedenis Huis voor de Wijk

Huis voor de Wijk is de nieuwe naam voor het gebouw dat sinds 2007 bekend staat als Bewonershuis Prisma. Het voormalige schoolgebouw van de gemeente Arnhem uit de jaren ’70 kreeg na jaren van leegstand een nieuwe functie. In 2006 ging een groep gedreven bewoners uit deelwijk Immerloo zich gezamenlijk en vrijwillig inzetten om van het leegstaande gebouw een centrum te maken voor ontmoeting en laagdrempelige activiteiten voornamelijk gericht op bewoners uit Immerloo.

Wijkbeheer & Vogelaargelden

Met ondersteuning vanuit tal van organisaties waaronder het Wijkbeheer Malburgen (Wijkplatform) gemeente Arnhem en met financiele ondersteuning vanuit de toenmalige Vogelaargelden werd het gebouw in een jaar tijd omgetoverd tot een bewonershuis. Het gebouw kreeg de naam Prisma, evenals de stichting die een deel van het gebouw ging beheren en er tot op de dag van vandaag talloze succesvolle activiteiten in organiseert.

Nieuwe start en nieuwe naam

In 2018 werd er op verzoek van de gemeente Arnhem een plan van aanpak opgesteld dat er voor moet zorgen dat het gebouw een bredere functie krijgt dan het in de afgelopen ruim 10 jaar heeft gehad. Een nieuwe start om naast de populaire laagdrempelige activiteiten ook meer ruimte te krijgen voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en een nog breder activiteitenaanbod. Onder een nieuwe naam Huis voor de Wijk wordt de komende periode met tal van organisaties gewerkt aan een nieuwe start.