ORGANISATIE & BESTUUR

Bestuur

Sinds april 2020 is er een volwaardig bestuur verantwoordelijk voor het beleid binnen het Huis voor de Wijk. Het bestuur bestaat uit:

  • Elise Gerrtisen – voorzitter
  • Jurrien de Mik – secretaris
  • Miriam el Hankouri – penningmeester
  • Lars Nieuwenhoff – bestuurslid
  • Marcel de Haas – bestuurslid

Hieronder vindt u meer informatie over de vijf bestuursleden. Wil u contact met een van de bestuursleden, neem dan contact op met de beheerder van het Huis voor de Wijk.

Voorzitter – Elisse Gerritsen

Elisse GerritsenElise Gerritsen, woonachtig in Arnhem, getrouwd met Paul en moeder van 2 jong volwassen dochters Sabine en Susan. Ik ben opgeleid als econometrist aan de Universiteit van Amsterdam en engineering functies werden opgevolgd door management en directierollen bij o.a. Ballast Nedam, Van Gend & Loos en DHL en UC Group. Ervaring op het gebied van overnames, integraties, verhuizingen en change management binnen vormen mijn basis.

Ik volgde een opleiding tot coach, reader en opsteller. Dit schudde niet alleen een nieuwe passie voor de ontwikkelingskant van mensen en organisaties wakker maar ook de wens om te gaan ondernemen. Ruim 10 jaar heb ik samen met mijn Redwoods collega’s vele managers, teams en organisaties begeleid naar de realisatie van hun zakelijke en persoonlijke ambities.

Naast advieswerk ben ik momenteel ook als projectleider bij Logistics Valley Rivierenland actief en werk ik aan de horizontale samenwerking tussen de logistieke bedrijven, onderwijs en overheid. Dit om een sterk logistiek ecosysteem te bouwen in de vallei van Gelderland.

 Ik ben een vrouw met een missie en draag graag mijn steentje bij aan een samenleving waar alle mensen waarde kunnen toevoegen vanuit wie ze zijn en wat ze daarin willen betekenen. “Ik geloof in de kracht en de ondernemende natuur van mensen. Belangrijk is wel dat je daar als samenleving natuurlijk wel de juiste ondersteuning in biedt.“

Secretaris – Jurrien de Mik

Jurrien de MikArchitect, gevestigd in Rozendaal. Samenwonend met 2 thuiswonende kinderen. In Delft heb ik bouwkunde gestudeerd en na een korte periode gewerkt te hebben bij een architect in Kampen ben ik in 1992 voor mij zelf begonnen en heb mij gevestigd in de Regio Arnhem.

In de loop der jaren was ik betrokken bij diverse projecten zowel nieuwbouw als renovatie en restauratie van gebouwen. Als architect werk ik voornamelijk voor eigenaren/gebruikers waarbij de eisen en wensen van de opdrachtgevers voor het ontwerp leidend zijn.

In het verleden heb ik in het bestuur van de (sport)verenigingen Upward en de Rozendaalse Schutters Sociëteit gezeten.

In 2003 heb ik samen met een paar andere Juniorkamer-leden in Arnhem voor het eerst het Sonsbeek open georganiseerd, een golftoernooi in de parken Sonsbeek en Zypendaal. Nu zit ik nog in de raad van advies van de organisatie. In de afgelopen 16 jaar heeft het Sonsbeek open al meer dan half miljoen euro opgehaald voor diverse goeden doelen zoals de Clinic-Clowns, het Bio revalidatiefonds en diverse anderen.

Mijn kennis en ervaring als architect kan ik inzetten bij de diverse vernieuwingen aan het Huis voor de Wijk.

Penningmeester – Miriam el Hankouri

Mirjam El HankouriMiriam el Hankouri, 45 jaar, geboren in Utrecht en getogen in Arnhem. Ik ben momenteel financieel adviseur bij Rabobank Arnhem en Omstreken. Tevens ben ik trainer en coach binnen verandertrajecten.

Hiervoor ben ik manager geweest bij verschillende organisaties in de detailhandel. Ik woon mijn hele leven in Malburgen en omarm mijn Marokkaanse cultuur maar ook de Nederlandse. Ik vind dat ik ben opgegroeid in het beste van twee werelden. Ik wil graag een sparringpartner zijn bij vraagstukken over hedendaagse knelpunten. Daarnaast wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving zoals we die kennen in Malburgen.

Bestuurslid – Lars Nieuwenhoff

Lars NieuwenhoffIk ben 53 jaar en heb vanaf mijn 2e in Arnhem, Presikhaaf gewoond, gesport en gestapt. De afgelopen 15 jaar woon ik in Huissen, samen met Naomi en onze 3 zoons, die inmiddels alle 3 zijn uitgevlogen.

Na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie, heb ik verschillende functies bij de Koninklijke Landmacht vervuld, waaronder een uitzending naar voormalig Joegoslavië. In 1995 ben ik bedrijfskunde gaan studeren en ben ik daarna eerst in de advieswereld gaan werken. Daarna heb ik een managementfunctie in de ICT bekleed. In 2001 heb ik de overstap naar de gezondheidszorg gemaakt; in het ziekenhuis in Doetinchem werd ik directeur facilitair bedrijf.

Na 8 jaar ‘verhuisde’ ik naar Siza, gehandicaptenzorg in Arnhem, en was ik directeur innovatie. Het innoveren vond ik zo leuk dat ik ben gaan ondernemen; enerzijds als adviseur vanuit INN4CARE, een bureau dat zorginstellingen adviseert over innovatiestrategie en zorgtechnologie. Anderzijds als directeur en mede-eigenaar van bedrijven die technologie en zorg combineren tot nieuwe diensten.

Het eerste bedrijf was GoOV, een app die mensen ondersteunt die moeite hebben met het zelfstandig reizen in het openbaar vervoer en hen van deur tot deur ondersteunt bij het maken van een reis met het OV. Als de reis niet goed verloopt, kan een callcenter worden ingeschakeld.

Het tweede bedrijf is Inn4cure, dat zich richt op het meten en bewaken van medisch vitale waarden op afstand om zoveel mogelijk ziektebeelden (COPD, diabetes, hartfalen, e.d.) thuis te kunnen ondersteunen.

Het derde bedrijf is Kletsbot, dat kunstmatige intelligentie en spraaktechnologie combineert tot een empathische gesprekspartner voor eenzame mensen en een hulplijn inschakelt als dat nodig is.

Tot slot ben ik ook lid in twee Raden van Toezicht; van Zinzia in Renkum en van Azora in Terborg.

Bestuurslid – Marcel de Haas

Marcel de Haas56 jaar geleden werd ik geboren in een volksbuurt in Amsterdam. Direct na de LTS opleiding ben ik in de zorg gaan werken; eerst als ziekenverzorgende in veel verschillende zorginstellingen waaronder het mooie Amstelhof (nu het museum De Hermitage) en later in de verpleegkundige opleiding. Daardoor kreeg ik de mogelijkheid om in nog meer verschillende zorgtakken werkzaam te zijn. Op mijn 28e heb ik Amsterdan verlaten en ben in Renkum gaan wonen. Samen met Marly hebben we 3 zoons waarvan er 2 zijn uitgevlogen.

Lange tijd ben ik werkzaam geweest bij Siza in Arnhem. Eerst als groepshoofd, daarna als manager en tot slot als projectmanager bij de afdeling innovatie. In die tijd heb ik de HBO Bachelor Bedrijfskunde gevolgd waarin verandermanagement, organisatiegedrag, coaching en begeleidingskunde centraal stonden.

De afgelopen 6 jaar werk ik als zelfstandig ondernemer vanuit mijn bedrijf Leonardo Motiveert. Ik werk vanuit de visie dat ik ervan overtuigd ben dat ieder mens onderdeel wil uitmaken van onze maatschappij. Die maatschappij kan heel groot zijn en soms ook super klein. De regie die de mens daarin heeft is echter altijd allesbepalend. Er zijn veel mensen die door een beperking (welke dat ook mag zijn) de kansen niet volledig kunnen benutten. Ik geloof dat techniek of een bepaalde werkwijze deze regie kan vergroten en kijk daarom altijd naar mogelijkheden om dat te bereiken.

Met veel plezier werk ik voor GoOV; een app waarmee mensen die niet zelfstandig kunnen reizen, deze mogelijkheid wel krijgen. Ik ben verantwoordelijk voor het trainingsgedeelte en train de reizigers in het gebruik van de app.

Verder begeleid ik teams in de zorg om innovaties te omarmen en te gebruiken. Dit betekent vaak dat oude patronen losgelaten moeten worden en nieuwe eigen gemaakt moeten worden. Ik ken het ‘innovatie-spel’ door en door. Ik ken de spelers die invloed uitoefenen op dit proces en ben graag de tolk tussen zorg en techniek. Twee mooie werelden die elkaar enorm van dienst kunnen zijn om mensen tot hun recht te laten komen zonder afhankelkijk te zijn van anderen.

Sinds kort heb ik mijn zorgdiploma’s weer uit de kast gehaald en heb mezelf aangemeld om mijn steentje bij te dragen nu de druk op de zorg door het Covid-19 virus zo enorm is toegenomen.