ORGANISATIE

Bestuur

Sinds de oprichting van de Stichting is het bestuur verantwoordelijk voor het beleid binnen het Huis vóór de Wijk. Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Elise Gerritsen
  • Secretaris: Rachida Ahbouk
  • Penningmeester: Gert Hengelaar
  • Dagelijks bestuur: Lars Nieuwenhoff
  • dagelijks bestuur: Marcel de Haas

Hieronder vindt u meer informatie over de bestuursleden. Wil u contact met een van de bestuursleden, neem dan contact op via info@huisvoordewijk.nl.

Voorzitter – Elise Gerritsen

Elisse Gerritsen

Mijn naam is Elise Gerritsen, woon in Arnhem en ben moeder van 2 jongvolwassen dochters. Ik draag graag mijn steentje bij aan een samenleving waar alle mensen waarde kunnen toevoegen vanuit wie ze zijn en wat ze daarin willen betekenen. “Ik geloof in de kracht en de ondernemende natuur van mensen. De kunst is om daar als Huis vóór de Wijk de juiste ondersteuning te bieden“. Een plek waar mensen samen kunnen zijn om te ontmoeten, te leren en te werken.

Ik ben opgeleid als econometrist en in mijn loopbaan werden engineering functies opgevolgd door directierollen bij verschillende organisaties in de wereld van logistiek en supply chain. De gevolgde opleiding tot coach, reader en opsteller schudde niet alleen een nieuwe passie voor de ontwikkelingskant van mensen en organisaties wakker, maar ook de wens om te gaan ondernemen. Met veel plezier heb ik jarenlang een eigen HR adviesbureau gehad. Momenteel heb ik beide kanten van mijzelf verenigd door mijn rol als MT lid/partner bij BCI, een wereldwijd opererend adviesbureau, te combineren met advies en bestuurswerk.

In mijn rol als bestuurslid bij het Huis vóór de Wijk wil ik graag bijdragen door mijn ervaring en kennis in te brengen maar wil ik ook graag leren van de mensen die ik ontmoet en spreek. We hebben als mensen elkaar zoveel te brengen.

Secretaris – Rachida Ahbouk

Ik ben Rachida Ahbouk, moeder van 3 tienerzoons. Op dit moment werkzaam bij de gemeente Arnhem en heb me naast mijn werk altijd als vrijwilliger ingezet voor diverse non-profit organisaties. Ik heb hiervoor altijd buiten Arnhem gewerkt en vind het erg leuk dat ik nu me mag inzetten voor de inwoners van Arnhem.

Ik heb voor mijn werk als ambtenaar gewerkt in het sociaal domein als wijkcoach. Ik heb me toen veelal ingezet om de wijkbewoners van dienst te zijn op zowel  individueel als collectief niveau. Meedenken met de wijkbewoners en in gesprek zijn/blijven met de gemeente om de wijken leefbaarder te maken was een belangrijke onderdeel van mijn werk. Hierin denk ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn bij het Huis vóór de wijk. Immers draait alles om mensen en hoe we met elkaar samenwerken. Het Huis vóór de Wijk is een prachtig initiatief en kan de banden die er zijn in Malburgen versterken en een verbindende rol (blijven) spelen in de wijk.

Ik ben als jong meisje in Malburgen West komen wonen en later verhuisd naar Malburgen Oost. Nu ik me, middels mijn functie als bestuurslid, ook kan inzetten voor de inwoners van Malburgen is voor mij de cirkel rond. Alhoewel ik al jaren niet meer in Arnhem woon heb ik wel altijd verbondenheid gevoeld met Arnhem. Middels mijn werk en mijn bestuursfunctie kan ik mijn bijdrage leveren aan het mooie Arnhem en in het bijzonder aan Malburgen.

Als betrokken persoon hoop ik de komende jaren een constructieve bijdrage te kunnen leveren, die de groei en continuïteit van Malburgen ten goede komt. Op naar een nog mooiere, leefbare, bruisende Malburgen!

Penningmeester – Gert Hengelaar

Ik ben Gert Hengelaar en 66 jaar. Bijna 40 jaar heb ik gewerkt op het snijvlak van zorg, financiën en informatievoorziening onder andere bij ’s Koonings Jaght en Rijnstate. Ook het welzijnswerk draag ik een warm hart toe. Over de Arnhemse situatie heb ik kennis opgedaan als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting welzijn ouderen Arnhem, de SWOA.

Nadat ik gestopt was met werken ben ik begonnen met de opleiding tot molenaar. Inmiddels heb ik het molenaarsdiploma en draai ik op de Konijnenbeltsmolen in Ommen en op de Klarendalse molen “De Kroon” in Arnhem: Ommen, de plaats waar ik ben geboren en nog regelmatig kom en Arnhem, de plaats waar ik woon.

Naast mijn werk op de molens heb ik een volkstuin in Schaarsbergen. Hier verbouw ik allerlei groenten en ben ik afgelopen jaar begonnen met het vermeerderen van oude soorten graan, zoals Gelders Rieswijt en Eenkoorn.

Ik ben getrouwd met Hennie en we hebben drie kinderen die allemaal een eigen bestaan hebben. Daarnaast hebben we drie kleinkinderen, die geregeld bij ons komen.

Via mijn werk bij de SWOA heb ik allerlei wijken in de stad leren kennen, van Presikhaaf, de Geitenkamp tot aan Elderveld en Malburgen. Daar heb ik gezien hoe belangrijk wijkcentra zijn en wat er allemaal kan ontstaan. Toen ik benaderd werd voor het bestuur van het Huis voor de Wijk hoefde ik daarom niet lang na te denken om de klus aan te pakken.

Het Huis voor de Wijk is een prachtplek, waar veel mooie activiteiten plaatsvinden voor de mensen in Immerloo en omgeving. Daar wil ik graag wat voor doen.

Dagelijks bestuur & penningmeester a.i. – Lars Nieuwenhoff

Ik ben 55 jaar en heb vanaf mijn 2e in Arnhem, Presikhaaf gewoond, gesport en gestapt. Ik woon samen met Naomi in Wolfheze, en onze 3 zoons 3 zijn inmiddels uitgevlogen.

Na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie, heb ik functies bij het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade vervuld en ben ik uitgezonden geweest naar voormalig Joegoslavië. In 1995 ben ik bedrijfskunde gaan studeren en ben ik in de advieswereld gaan werken en heb ik een managementfunctie in de ICT bekleed. In 2001 heb ik de overstap naar de gezondheidszorg gemaakt; in het ziekenhuis in Doetinchem werd ik directeur facilitair bedrijf.

Na 8 jaar ‘verhuisde’ ik naar Siza, gehandicaptenzorg in Arnhem, en was ik directeur innovatie. Het innoveren vond ik zo leuk dat ik ben gaan ondernemen; enerzijds als adviseur en anderzijds als directeur en mede-eigenaar van bedrijven die technologie en zorg combineren tot nieuwe diensten.

Het eerste bedrijf was GoOV; GoOV is een app die mensen ondersteunt die moeite hebben met het zelfstandig reizen in het openbaar vervoer en hen van deur tot deur ondersteunt bij het maken van een reis met het OV.

Het tweede bedrijf is Inn4cure, dat zich richt op het meten en bewaken van medisch vitale waarden op afstand om zoveel mogelijk ziektebeelden (COPD, diabetes, hartfalen, e.d.) thuis te kunnen ondersteunen.

Het derde bedrijf is Kletsbot, dat kunstmatige intelligentie en spraaktechnologie combineert tot een empathische gesprekspartner voor eenzame mensen en familie of een hulplijn inschakelt als dat nodig is.

Tot slot ben ik ook lid in twee Raden van Toezicht; van Zinzia in Renkum en van Azora in Terborg.

Bestuurslid – Marcel de Haas

Marcel de Haas

59 jaar geleden werd ik geboren in een volksbuurt in Amsterdam. Direct na de LTS ben ik in de zorg gaan werken; eerst als ziekenverzorgende in veel verschillende zorginstellingen, waaronder het mooie Amstelhof (nu het museum De Hermitage) en later als verpleegkundige. Daardoor kreeg ik de mogelijkheid om in nog meer verschillende zorgtakken werkzaam te zijn. Op mijn 28e heb ik Amsterdam verlaten en ben ik in Renkum gaan wonen. Samen met Marly hebben we 3 zoons die inmiddels zijn uitgevlogen.

Lange tijd ben ik werkzaam geweest bij Siza in Arnhem. Eerst als groepshoofd, daarna als manager en tot slot als projectmanager bij de afdeling innovatie. In die tijd heb ik de HBO Bachelor Bedrijfskunde gevolgd waarin verandermanagement, organisatiegedrag, coaching en begeleidingskunde centraal stonden.

De afgelopen 8 jaar werk ik als zelfstandig ondernemer vanuit mijn bedrijf Leonardo Motiveert. Ik werk vanuit de visie dat ik ervan overtuigd ben dat ieder mens onderdeel wil uitmaken van onze maatschappij. Die maatschappij kan heel groot zijn en soms ook super klein. De regie die de mens daarin heeft, is echter altijd allesbepalend. Er zijn veel mensen die door een beperking (welke dat ook mag zijn) de kansen niet volledig kunnen benutten. Ik ben ervan overtuigd dat techniek of een bepaalde werkwijze deze regie kan vergroten en kijk daarom altijd naar mogelijkheden om dat te bereiken.

Met veel plezier werk ik voor GoOV; een app waarmee mensen die niet zelfstandig kunnen reizen, deze mogelijkheid wel krijgen. Ik ben, samen met Ilse Windey, verantwoordelijk voor het trainingsgedeelte. Meerdere trainers helpen deze doelgroep om zelfstandig te gaan reizen.

Verder begeleid ik teams in de zorg om innovaties te omarmen en te gebruiken. Dit betekent vaak dat oude patronen losgelaten moeten worden en nieuwe eigen gemaakt moeten worden. Ik ken het ‘innovatie-spel’ door en door. Ik ken de spelers die invloed uitoefenen op dit proces en ben graag de tolk tussen zorg en techniek. Twee mooie werelden die elkaar enorm van dienst kunnen zijn om mensen tot hun recht te laten komen zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Sinds kort heb ik mijn zorgdiploma’s weer uit de kast gehaald en heb mezelf aangemeld om mijn steentje bij te dragen nu de druk op de zorg door het Covid-19 virus zo enorm is toegenomen.