Vrijwilligersbeleid Huis vóór de Wijk

Voor alle vrijwilligers die in het Huis voor de Wijk actief zijn is er een vrijwilligersbeleid opgesteld. Dit beleid is omschreven in de PDF die je hier rechts kan vinden. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over vergoedingen, verzekeringen en de vrijwilligersovereenkomst.

De onderwerpen die in het vrijwilligersbeleid staan omschreven  kan je hieronder vinden:

 • Vrijwilligerswerk bij Huis vóór de Wijk
 • Werving & selectie
 • Begeleiding
 • Beëindiging van de werkzaamheden
 • Deskundigheidsbevordering
 • Verzekering
 • Vergoedingen
 • Waarderingsbeleid
 • ARBO en sociale veiligheid
 • Privacy
 • Inzet vrijwilliger

Bijlagen

 1. Intakeformulier nieuwe vrijwilliger Huis vóór de Wijk
 2. Vrijwilligersovereenkomst Huis vóór de Wijk
 3. Gedragscode Huis vóór de Wijk
 4. Geheimhoudingsovereenkomst
 5. Formulier jaarlijkse evaluatie Huis vóór de Wijk
 6. Exitformulier Huis vóór de Wijk
 7. Taak-/functiebeschrijving
 8. Privacy & cookiestatement

Vrijwilligersbeleid

logo PDF