Bestuur

Cees van Helvert – Voorzitter (a.i.)

Ik ben Cees van Helvert 71 jaar. Bijna 50 jaar heb ik gewerkt op het snijvlak van welzijn, wijkgericht werken, re-integratie en zorg. In verschillende rollen: uitvoerend, management, bestuurder en toezichthouder. Als Rotterdammer ben ik 30 jaar geleden  geïntegreerd in Arnhem. In Malburgen en daarvoor in Rotterdam heb ik een sociale wijkonderneming opgezet en geleid waarin werk(ervaring) geboden werd door praktische klussen en dienstverlening in de wijk. In ’s-Hertogenbosch heb ik mede aan de voet gestaan van de Sociale Wijkteams en daar met anderen leiding aan gegeven.

Na mijn officiële pensioendatum ben ik actief als kwartiermaker, ondersteuner en bestuurslid bij sociale wijkondernemingen in Arnhem. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de Raad van Toezicht voor een zorgorganisatie op gebied van autisme begeleiding.

Ik vind het belangrijk om naast bestuurlijk werk ook uitvoerend werk in de praktijk te doen. Daarvoor heb ik in 2023 als uitvoerend energiecoach gewerkt. En heb ik al ruim 10 jaar mentorschap voor mensen die door hun beperking gesteund moeten worden in keuzes in het leven.

Ik ben getrouwd met Miriam en we hebben twee kinderen en één kleinkind.

Wijkondernemingen als Huis voor de Wijk zijn van heel groot belang: verbinden, vangnet, ontmoeten, kansen versterken en praktische hulp en diensten. Ze biedt sociale bouwstenen en cement. Huis voor de Wijk is een kansrijke onderneming. Daarom heb ik ‘ja’ gezegd op de vraag of ik in het bestuur wil deelnemen. Ik zie graag dat de organisatie in het hart en de ziel van de wijk komt. En dat ook bestuurlijk door de wijk gedragen gaat worden. Mijn bijdrage in het bestuur is ervoor om te helpen dat mogelijk te maken.

Morwarid Popalzay – Lid jeugd

Hoi! Ik ben Morwarid (20), opgegroeid in Malburgen en ik studeer rechtsgeleerdheid en economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Omdat ik geïnteresseerd ben in de politiek en het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken, ben ik debattrainer bij stichting Schooldebat! Ook heb ik de Jeugdwijkraad in het verleden opgericht en verschillende workshops georganiseerd voor jongeren in Malburgen, zoals bijvoorbeeld leren debatteren! Dit zodat ook wij als jongeren betrokken blijven bij de maatschappij. Immers, door te debatteren leren we om gedachten en standpunten om te zetten in woorden.

Nadat ik samen met anderen de tuin voor de wijk en het Jeugdhonk heb opgezet, vind ik het erg leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij het bestuur van Huis vóór de Wijk! Wat ik als bestuurslid het belangrijkst vind om na te streven, is het behartigen van de belangen van jongeren in de nieuwe plannen voor de wijk. Wij zijn de toekomst en daar moet nu geïnvesteerd in worden!

Rabia Zararsiz – Lid diversiteit

Mijn naam is Rabia Zararsiz, studente Rechtsgeleerdheid en Arnhemmer sinds mijn geboorte. Ondanks dat ik mijn hele leven heb gewoond in Arnhem-Noord, ben ik vanaf mijn 18de steeds meer betrokken geraakt met de wijk Malburgen. In de jaren dat ik werkzaam ben geweest bij Empowering Nisa heb ik de verbondenheid van de wijk meermaals van dichtbij mogen meemaken. De diversiteit aan mensen, de levendigheid van de wijk en de kansen die hier liggen, zijn voor mij de redenen geweest om me nog meer voor deze wijk in te zetten door middel van een bestuursfunctie in het Huis vóór de Wijk.

In de afgelopen jaren heb ik meerdere functies gehad binnen het maatschappelijk werk. Zo ben ik begonnen met het ondersteunen van het meidenwerk en Empowering Nisa als organisatie. Bij Empowering Nisa heb ik deelgenomen aan diverse projecten voor de jeugd over onderwerpen, zoals loopbaanontwikkeling, diversiteit en energie. Momenteel houd ik mij bezig met het laatst genoemd onderwerp en ben ik werkzaam op het gebied van energiearmoede en inclusieve energietransitie in de Randstad. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de Rechtswinkel Nijmegen-Oost, waar ik juridisch advies verleen aan rechtzoekenden. Tenslotte probeer ik ook een steentje bij te dragen aan het vrijwilligerswerk in Arnhem door te koken voor dak- en thuislozen en help ik bij projecten voor hulpbehoevenden in andere landen bij de Stichting WorldChangers.

Het bieden van een omgeving waarin de jeugd kansrijk kan opgroeien, kwetsbare groepen worden gezien en ruimte is voor iedereen, acht ik van grote waarde. Om die reden ben ik graag onderdeel van het Huis vóór de Wijk, waar we werken aan een krachtige en inclusieve gemeenschap door het aanmoedigen van zelfontplooiing.

Lars Nieuwenhoff – Dagelijks bestuur

Ik ben 55 jaar en heb vanaf mijn 2e in Arnhem, Presikhaaf gewoond, gesport en gestapt. Ik woon samen met Naomi in Wolfheze, en onze 3 zoons 3 zijn inmiddels uitgevlogen.

Na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie, heb ik functies bij het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade vervuld en ben ik uitgezonden geweest naar voormalig Joegoslavië. In 1995 ben ik bedrijfskunde gaan studeren en ben ik in de advieswereld gaan werken en heb ik een managementfunctie in de ICT bekleed. In 2001 heb ik de overstap naar de gezondheidszorg gemaakt; in het ziekenhuis in Doetinchem werd ik directeur facilitair bedrijf.

Na 8 jaar ‘verhuisde’ ik naar Siza, gehandicaptenzorg in Arnhem, en was ik directeur innovatie. Het innoveren vond ik zo leuk dat ik ben gaan ondernemen; enerzijds als adviseur en anderzijds als directeur en mede-eigenaar van bedrijven die technologie en zorg combineren tot nieuwe diensten.

Het eerste bedrijf was GoOV; GoOV is een app die mensen ondersteunt die moeite hebben met het zelfstandig reizen in het openbaar vervoer en hen van deur tot deur ondersteunt bij het maken van een reis met het OV.

Het tweede bedrijf is Inn4cure, dat zich richt op het meten en bewaken van medisch vitale waarden op afstand om zoveel mogelijk ziektebeelden (COPD, diabetes, hartfalen, e.d.) thuis te kunnen ondersteunen.

Het derde bedrijf is Kletsbot, dat kunstmatige intelligentie en spraaktechnologie combineert tot een empathische gesprekspartner voor eenzame mensen en familie of een hulplijn inschakelt als dat nodig is.

Tot slot ben ik ook lid in twee Raden van Toezicht; van Zinzia in Renkum en van Azora in Terborg.

Scroll naar boven