Over Huis vóór de Wijk

Huis vóór de Wijk is een buurthuis voor iedereen uit Immerloo en ’t Duifje.
Bijna 50 vrijwilligers maken het mogelijk iedere dag de deuren te openen voor de bewoners van deze wijk.

Ons buurthuis zet zich in om samen met de bewoners de wijk steeds een beetje mooier te maken. De organisaties onder ons dak organiseren vele soorten activiteiten, waarbij bewoners iets nieuws kunnen leren, bewegen, hulp kunnen krijgen bij diverse vragen en elkaar ontmoeten. Ook voor de jeugd en kinderen zijn er verschillende activiteiten.

Voor een gezonde maaltijd van verse en biologische ingrediënten ga je naar onze Brasserie De School. En het Malburgs Buurt Banen Bedrijf ondersteunt je bij je weg naar werk.

Lees meer over onze visie en missie.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Huis vóór de Wijk. Zij bepaalt wat Huis vóór de Wijk belangrijk vindt, wat het buurthuis doet en welke regels er gelden.
Op de beleidspagina vind je meer informatie over ons beleid.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter (a.i.) – Cees van Helvert
  • Penningmeester – Rob Wieten
  • Lid jeugd – Morwarid Popalzay
  • Lid diversiteit – Rabia Zararsiz
  • Dagelijks bestuur – Lars Nieuwenhoff

Zij stellen zich hier aan je voor.

Buurthuis Huis vóór de Wijk wordt dagelijks geleid door Meeuwes Muskee. Hij geeft onder andere leiding aan de vrijwilligers die er werken en neemt dagelijkse besluiten.

Wil je contact met een bestuurslid of de dagelijkse leiding, stuur dan een mail naar info@huisvoordewijk.nl

Geschiedenis

In 2019 is het huidige buurthuis Huis vóór de Wijk ontstaan. Maar wat is daaraan voorafgegaan?

Het voormalige schoolgebouw van de gemeente Arnhem uit de jaren ’70 krijgt na jaren van leegstand een nieuwe functie. Een groep gedreven bewoners uit Immerloo zet zich in 2006 samen en vrijwillig in om een centrum voor ontmoeting en laagdrempelige activiteiten te maken. Op dat moment voornamelijk gericht op bewoners uit Immerloo. Zij krijgen hierbij ondersteuning van diverse organisaties, waaronder het Wijkbeheer Malburgen (Wijkplatform) gemeente Arnhem. Met een financiële bijdrage vanuit de toenmalige Vogelaargelden, werd het gebouw in een jaar omgetoverd tot een buurthuis.

Het gebouw kreeg de naam Prisma, evenals de stichting die een deel van het gebouw ging beheren en er tot op de dag van vandaag activiteiten organiseert.

In 2018 is het tijd voor een bredere functie van het buurthuis. Een nieuwe start.
De laagdrempelige activiteiten zijn populair en er komt een nog breder activiteitenaanbod. Ook komt er meer ruimte voor persoonlijke, maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Het bezoekersgebied wordt groter, want ook ’t Duifje is nadrukkelijk betrokken bij het nieuwe buurthuis. Onder het dak van de nieuwe stichting – Huis vóór de Wijk – werken nu tal van organisaties samen aan het verbeteren van het leefklimaat in Immerloo en ’t Duifje.

Scroll naar boven