Privacystatement Huis vóór de Wijk

Wie zijn wij?

Stichting Huis vóór de Wijk (hierna ook aangeduid als “HvdW, “wij”, “ons”, of “onze’) is statutair gevestigd aan de Eimerssingel-Oost 266, 6834 CZ Arnhem. HvdW treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

HvdW vindt het beschermen van privacy heel belangrijk. Daarom houden wij ons aan de eisen van de AVG, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regel-geving.

HvdW verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de Overeenkomst met haar vrijwilligers, medewerkers en bezoekers.

Welke gegevens verwerken wij van vrijwilligers?

Om in te kunnen schatten of je in staat bent om werkzaamheden met kwetsbare mensen in het HvdW uit te voeren, vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens (‘gegevens’):

 • Naam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Om in te kunnen schatten of je fysiek in staat bent om de werkzaamheden in het HvdW uit te voeren, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aandoeningen of medische behoeften die van invloed kunnen zijn op het werken als vrijwilliger binnen het HvdW.

Daarnaast introduceren we elke vrijwilliger op de digitale media van HvdW. Daartoe verwerken wij de volgende gegevens:

 • Pasfoto

Welke gegevens verwerken wij van beroepskrachten en bestuursleden?

Van beroepskrachten en bestuursleden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Daarnaast introduceren we elke beroepskracht of bestuurslid op de digitale media van HvdW. Daartoe verwerken wij de volgende gegevens:

 • Pasfoto

Welke gegevens verwerken wij van bezoekers?

Elke persoon die het gebouw gericht benadert beschouwen we als een bezoeker. Om de veiligheid van alle bezoekers, vrijwilligers, beroepskrachten en bestuursleden te garanderen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bewegende beelden

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Vrijwilligers:

Genoemde gegevens worden bewaard zo lang iemand vrijwilliger is bij HvdW. De gegevens worden binnen 30 dagen verwijderd nadat de Overeenkomst tussen HvdW en de vrijwilliger is beëindigd.

Beroepskrachten en bestuursleden:

Genoemde gegevens worden bewaard zo lang iemand beroepskracht of bestuurslid is bij HvdW. De gegevens worden binnen 30 dagen verwijderd nadat de Overeenkomst tussen HvdW en de beroepskracht of het bestuurslid is beëindigd.

Bezoekers:

Genoemde gegevens worden na 7 dagen verwijderd.

Zijn gegevens veilig bij HvdW?

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens juist en compleet zijn en dat personen die geen toegang mogen hebben tot persoonsgegevens dit ook niet krijgen. Om hiervoor te zorgen maken wij gebruik van een sleutel- en toegangssysteem en beveiligde ICT-systemen.

Worden gegevens aan derden gestuurd?

HvdW stuurt persoonsgegevens niet door aan derden zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door de eigenaar van de gegevens, tenzij wij deze gegevens verplicht moeten doorgeven volgens de wet.

Wat zijn eenieders rechten?

Wij willen iedere betrokkene graag zo goed mogelijk informeren over zijn of haar privacy. Iedereen kan ons altijd vragen welke gegevens wij hebben en of wij verkeerde gegevens kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Dit kan worden gedaan door een e-mail vet het verzoek tot wijzigen of verwijderen te sturen naar: info@huisvoordewijk.nl.

Klachten?

Indien iemand vindt dat zijn of haar gegevens niet terecht of correct zijn verwerkt, kan een klacht worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@huisvoordewijk.nl.

Als men vindt dat de verwerking van eigen persoonsgegevens niet rechtmatig is, kan men ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP is op de volgende url te vinden:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

De klachtenregeling in deze PDF geeft aan hoe er door het bestuur & beheer wordt gehandeld in het geval van een klacht.

Vragen?

Als er vragen zijn over dit document en/of de manier waarop HvdW met persoonsgegevens omgaat, dan kan contact worden opgenomen met HvdW via info@huisvoordewijk.nl.

Dit document kan op elk moment gewijzigd worden. De meest actuele versie staat altijd op onze website www.huisvoordewijk.nl.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 27 december 2021.

Privacystatement

privacystatement

Klachtenregeling

privacystatement