Gebruikersvoorwaarden

Aan het gebruik van ruimtes en faciliteiten van Huis vóór de Wijk zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn hierna per onderdeel weergegeven. De voorwaarden zijn ook in PDF te downloaden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de voorwaarden dan kan u contact opnemen via huren@huisvoordewijk.nl.

01. Gebruik van ruimtes

02. Gebruik keuken

03. Alcoholische dranken