Sponsoren

We zijn zeer erkentelijk voor de subsidies en fondsen die we hebben mogen ontvangen van diverse partners.

Gemeente Arnhem

 • De gemeente Arnhem heeft in 2020 via Ontmoeten & Verbinden de verbouwing van het buurthuis mede mogelijk gemaakt.
 • Daarnaast heeft zij ons in 2020 en 2021 ook ondersteund met COVID-19 compensatie.
 • In 2022 heeft de gemeente via de subsidie Klimaatadaptie de realisatie van de Tuin voor de Wijk mede mogelijk gemaakt.
 • In 2022 heeft de gemeente een subsidie uit het WerkInvesteringsFonds ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van het Malburgs BuurtbanenBedrijf.

Provincie Gelderland

 • De provincie Gelderland heeft in 2020 via Aanpassing Gemeenschapsvoorzieningen bijgedragen aan de realisatie van de verduurzaming en verbetering van de toegankelijkheid van het Huis vóór de Wijk.
 • In 2021 heeft de provincie de maaltijdservice ten tijde van de corona-crisis ondersteund met een subsidie, waardoor er 7 dagen per week een heerlijke afwisselende maaltijd kon worden geserveerd aan bewoners met corona in Malburgen, Immerloo en ’t Duifje.
 • In 2022 heeft de provincie via de subsidie aanpassing Gemeenschapsvoorzieningen de realisatie van de Tuin voor de Wijk mede mogelijk gemaakt.

Dullertsstichting

 • De Dullertsstichting heeft in 2020 met haar schenking de nieuwe keuken van het Huis vóór de Wijk mogelijk gemaakt.
 • In 2022 heeft de Dullertsstichting middels een schenking de realisatie van de Tuin voor de Wijk mede mogelijk gemaakt.

Oranjefonds

 • Het Oranjefonds heeft in 2020 met haar schenking het nieuwe toneel van het Huis vóór de Wijk mogelijk gemaakt.

Prins Bernard Cultuur Fonds

 • In 2022 heeft het Prins Bernard Cultuur Fonds middels een schenking de realisatie van de Tuin voor de Wijk mede mogelijk gemaakt.

RABO-bank

 • Dankzij de schenking van het RABO-stimuleringsfonds is in 2021 de inrichting van het jeugdhonk De Hotspot gerealiseerd.
 • In 2022 heeft het RABO-stimuleringsfonds de oprichting van het Malburgs BuurtBanenBedrijf mede mogelijk gemaakt.

Sponsorinformatie