Geschiedenis Huis vóór de Wijk

Huis vóór de Wijk is sinds 2019 de naam van het buurthuis dat vanaf 2007 bekend stond als Bewonershuis Prisma. Het voormalige schoolgebouw van de gemeente Arnhem uit de jaren ’70 kreeg na jaren van leegstand een nieuwe functie. In 2006 ging een groep gedreven bewoners uit Immerloo zich gezamenlijk en vrijwillig inzetten om van het leegstaande gebouw een centrum te maken voor ontmoeting en laagdrempelige activiteiten, voornamelijk gericht op bewoners uit Immerloo.

Wijkbeheer & Vogelaargelden

Met ondersteuning vanuit tal van organisaties waaronder het Wijkbeheer Malburgen (Wijkplatform) gemeente Arnhem en met financiële ondersteuning vanuit de toenmalige Vogelaargelden, werd het gebouw in een jaar tijd omgetoverd tot een buurthuis. Het gebouw kreeg de naam Prisma, evenals de stichting die een deel van het gebouw ging beheren en er tot op de dag van vandaag activiteiten organiseert.

Nieuwe start en nieuwe naam

In 2018 werd er op verzoek van de gemeente Arnhem een plan van aanpak opgesteld dat er voor moest zorgen dat het gebouw een bredere functie zou krijgen dan het in de voorgaande 10 jaar had. Een nieuwe start om naast de populaire laagdrempelige activiteiten ook meer ruimte te krijgen voor persoonlijke, maatschappelijke en culturele ontwikkeling, een nog breder activiteitenaanbod en een groter ‘bezoekersgebied’, want ook ’t Duifje is nadrukkelijk betrokken bij het nieuwe buurthuis. Onder het dak van de nieuwe stichting – Huis vóór de Wijk – werken nu tal van organisaties samen aan het verbeteren van het leefklimaat in Immerloo en ’t Duifje.